CFD:er på Syntetiska Derivat

Handla CFD:er på Syntetiska Derivat med Fortissio

Med "Syntetiska derivat" menar vi derivat som simulerar att dess underliggande tillgång (kanske en handelsvara, ett index, en aktie etc.) förändras samtidigt med viktiga egenskaper som prisberäkningen. Syntetiska Derivat är komplexa produkter på grund av den komplexa metodik som används för deras prisberäkning..

Som alla derivatprodukter, syntetiska Derivat tillåta handlare att spekulera om prisförändringar utan att faktiskt äga någon av de underliggande tillgångarna inblandade. De kan användas för att handla en mängd finansiella marknader som aktier, råvaror, index etc. Syntetiska Derivat handlas i kontrakt, vilket innebär att du tar ut ett visst antal kontrakt, och var och en är lika med ett basbelopp av den underliggande tillgången.

Vänligen se till att du läser key information document, Methodology, liksom Prestandascenarier, för att bättre förstå de risker som handel med syntetiska derivat innebär. Risken kan bero på förändringar i tillgångens pris eller prismetoden eller hur stor hävstång som är tillämplig i den öppna positionen.

Varje syntetiskt derivat har en specifik hävstångsfaktor, som syftar till att replikera en multipel av prestandan hos dess underliggande tillgång. Med andra ord är hävstångsfaktorn den multiplikator som hävstångsindexet avser att utföra, i förhållande till det överordnade indexet.

 

CFD och FX är produkter med hävstångseffekt. CFD-handel innebär en hög risk eftersom hävstångseffekt kan arbeta både till din fördel och nackdel. Detta innebär att CFD:er inte är lämpliga för alla investerare, eftersom du kan förlora hela ditt investerade kapital. Vänligen läs hela vår riskfriskrivning.

Handel är riskabelt. Du kan förlora ditt kapital. Läs mer

CFD:er är komplexa instrument med hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 84 % av alla investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

WhatsApp
Du kan nu använda WhatsApp för att komma i kontakt med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan hållas ansvarigt för säkerheten eller sekretessen för all information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive att tredje part får tillgång till konversationer, e-postadresser eller andra personuppgifter. För mer information hänvisar vi till vår ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK