CFD:er på Syntetiska Derivat

Handla CFD:er på Syntetiska Derivat med Fortissio
Med ”Syntetiska derivat” menar vi derivat som simulerar att dess underliggande tillgång (kanske en handelsvara, ett index, en aktie etc.) förändras samtidigt med viktiga egenskaper som prisberäkningen. Syntetiska Derivat är komplexa produkter på grund av den komplexa metodik som används för deras prisberäkning..

Som alla derivatprodukter, syntetiska Derivat tillåta handlare att spekulera om prisförändringar utan att faktiskt äga någon av de underliggande tillgångarna inblandade. De kan användas för att handla en mängd finansiella marknader som aktier, råvaror, index etc. Syntetiska Derivat handlas i kontrakt, vilket innebär att du tar ut ett visst antal kontrakt, och var och en är lika med ett basbelopp av den underliggande tillgången.

Vänligen se till att du läser key information document, Methodology, liksom Prestandascenarier, för att bättre förstå de risker som handel med syntetiska derivat innebär. Risken kan bero på förändringar i tillgångens pris eller prismetoden eller hur stor hävstång som är tillämplig i den öppna positionen.

Varje syntetiskt derivat har en specifik hävstångsfaktor, som syftar till att replikera en multipel av prestandan hos dess underliggande tillgång. Med andra ord är hävstångsfaktorn den multiplikator som hävstångsindexet avser att utföra, i förhållande till det överordnade indexet.

Se hela listan

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK