Margin Close- Out

Vad är en marginalsäkerhetsskydd regel (MCO)?

Om den totala marginalen på en icke-professionell klients handelskonto faller under 50% av summan av den marginalen som krävdes för att öppna en position, kommer Bolaget stänga en eller flera positioner I syfte att säkerställa att icke-professionella investerares marginal når noll.

Marginalskyddet utlöses alltid vid 50 % skillnad. När det finns ogynnsamma marknadsförhållanden i sällsynta fall utlöses Marginalskyddet närmast möjligt 50%.

MCO tillämpas även för positioner med Stoppa Förlust order och begränsat riskskydd.

MCO regeln kommer inte att hindra investerare att välja att "fylla på" sin marginal om de vill göra det.

Bolagets standard MCO regel

Under standardinställningen, när MCO utlöses, stängs den öppna positionen med minst volym automatiskt. Om MCO utlöses och den underliggande symbolen för positionen är utanför marknadens timmar kommer positionen stängas.

Denna åtgärd kommer att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är stängda.

Om MCO utlöses och den underliggande symbolen för positionen är utanför marknadens timmar kommer positionen stängas.

Om den begärda marginalen inte är tillräckligt och du vill stänga alla säkrade positioner, måste du göra begäran genom att ringa mäklaravdelningen på + 302112340924.

ANDRA MCO-ALTERNATIV:

Hedge av nyaste positioner.

När MCO utlöses har du möjlighet att automatiskt öppna en fullsäkrad position till den position som öppnades sist, dvs i motsatt riktning och samma belopp till den position som öppnades sist. Denna åtgärd kommer att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är säkrade.

Om marknaden rör sig för fort , får systemet inte säkra den relevanta positionen. I fall MCO utlöses och symbolen för en position är ur marknaden timmar, då positionen inte kommer att säkras.

Stäng Alla – Delvis öppna igen

När MCO utlöses har du möjlighet att automatiskt återöppna den stängda position (s), med upp till 75% av den initiala volymen.

Denna metod kommer inte att debitera dig med spreadavgifter.

Metoden "Stäng alla – delvis öppna igen" kommer inte att stänga den position(er) som:

A.  Är helt säkrade och

B.  Deras marknad är för närvarande stängd.

Resten av positionerna kommer att stängas och öppnas på ny tid av systemet.

Beräkningsmetoden kommer att ta hänsyn till 75% av den ursprungliga volymen av de stängda positionerna och det kommer att minska den med 1% tills den blir till positiv marginal. Det öppna priset är priset på MCO.

Vid eventuell befintlig Stop Loss (SL) eller Take Profit (TP) kommer den återöppnade positionen(erna) att ha samma SL/TP-kurs(er).

De positioner som kommer att öppnas först kommer att vara de med störst volym.  Om positiv marginal inte kan nås med lägre volym, kommer kanske inte alla positioner öppnas igen.

Om marknaden rör sig för fort och MCO priset inte är tillgängligt, får inte systemet återöppna den relevanta positionen.

För ytterligare detaljer om Bolagets orderförordningar hänvisas du till Policy för utförande av order som utgör en integrerad del av serviceavtalet.

 

Handel är riskabelt. Du kan förlora ditt kapital. Läs mer

CFD:er är komplexa instrument med hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 84 % av alla investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

WhatsApp
Du kan nu använda WhatsApp för att komma i kontakt med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan hållas ansvarigt för säkerheten eller sekretessen för all information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive att tredje part får tillgång till konversationer, e-postadresser eller andra personuppgifter. För mer information hänvisar vi till vår ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK