Margin Close- Out

Vad är en Margin Close-Out (MCO)?

Om den totala marginalen på ditt konto faller under 50% av summan av den initiala marginalen som krävs för att öppna positionen, kommer systemet att utlösa Margin Close-Out.

När MCO utlöses stängs den öppna positionen automatiskt. Om det finns mer än en öppen position stängs den öppna positionen med den minsta volymen automatiskt. Regeln kommer att gälla varje gång MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är stängda. Detta är för att skydda dig från att förlora allt ditt kapital på en gång.

MCO gäller även positioner med en Stop Loss Order eller begränsat riskskydd.

MCO kommer inte att hindra dig från att lägga till kapital till din marginal om du vill göra det.

MCO endast under marknadens öppettider och utlöses inte utanför marknadstiden.

Om du har otillräcklig marginal på ditt konto och inte kan stänga säkrade positioner måste du göra din begäran genom att ringa vår mäklaravdelning på (+30)2112340924 eller skicka ett e-postmeddelande till Dealing@Fortissio.com.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK