Margin Close- Out

Vad är en marginalsäkerhetsskydd regel (MCO)?

Om den totala marginalen på en icke-professionell klients handelskonto faller under 50% av summan av den marginalen som krävdes för att öppna en position, kommer Bolaget stänga en eller flera positioner I syfte att säkerställa att icke-professionella investerares marginal når noll.

MCO tillämpas även för positioner med Stoppa Förlust order och begränsat riskskydd.

MCO regeln kommer inte att hindra investerare att välja att "fylla på" sin marginal om de vill göra det.

Bolagets standard MCO regel

Under standardinställningen, när MCO utlöses, stängs den öppna positionen med minst volym automatiskt. Om MCO utlöses och den underliggande symbolen för positionen är utanför marknadens timmar kommer positionen stängas.

Denna åtgärd kommer att upprepas när som helst MCO utlöses och kan upprepas tills alla öppna positioner är stängda.

Om MCO utlöses och den underliggande symbolen för positionen är utanför marknadens timmar kommer positionen stängas.

Om den begärda marginalen inte är tillräckligt och du vill stänga alla säkrade positioner, måste du göra begäran genom att ringa mäklaravdelningen på + 302112340924.

För ytterligare detaljer om Bolagets orderförordningar hänvisas du till Policy för utförande av order som utgör en integrerad del av serviceavtalet.

Handel är riskabelt. Du kan förlora ditt kapital. Läs mer

CFD:er är komplexa instrument med hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 80 % av alla investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.