Autochartist

Autochartist är ett tekniskt analysverktyg. Det är ett skanningsverktyg som analyserar marknaderna och belyser möjligheterna. Med hjälp av Autochartist kan handlare filtrera bort de stora mängder data, identifiera diagram mönster och förutse framtida prisrörelser, vilket hjälper dem att spara tid.

På Fortissio strävar vi alltid att förse våra klienter med de verktyg de behöver för att hjälpa dem på deras handels resa. Det är därför vi ger tillgång till Autochartist för alla våra aktiva handlare.

Vem kan tjäna på det?

Handlare kan använda detta verktyg för att få en bättre bild av all data som samlats från marknaderna och förstå sättet marknaden fungerar. Utöver det, sparar detta verktyg tid och kan hjälpa dig att utveckla olika handels strategier.

Funktioner och Fördelar

  • Automatiserad teknisk analys– analyser av diagram mönster, pris prognoser, stöd och motståndsnivåer med mera;
  • Sannolikhets filter– filtrera viktiga marknadshändelser av betydande värde och se tidigare resultat och mönster;
  • Volatilitet analys– identifierar när marknaden är mest instabil och hjälper handlare att fastställa lämpliga exit nivåer;
  • Dagligamarknads rapporter – Autochartist skickar de mest viktiga dagliga uppdateringar och förändringar på marknaden till handlarna;

Och mycket mer!

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK