CFDs

Med Fortissio kan du välja mellan en rad olika handelsprodukter att investera i, såsom valutor, aktier, råvaror och andelar.

CFD-handel
Överväger du CFD-handel? De här mångsidiga derivatorna erbjuder god potential för högre avkastning — men detta medför även en högre risk. Hög risk kan härledas från ändringar i varans pris till hur mycket hävstångseffekt som är tillämpbar på positionen. Större hävstångseffekt innebär högre risknivåer. Det finns vissa fundamentala aspekter du bör veta om innan du börjar med CFD-handel

Vad är CFD?
En CFD (Contract for Difference) är ett avtal att utbyta skillnaden i en andels värde från avtalets ingående till när det avslutas.

Med en CFD innebär handeln aldrig den egentligt ägande av tillgången eller instrumentet, men vinster kan fortfarande utvinnas om marknaden rör sig till din fördel. Detta beror på att CFD är en derivatprodukt som har ett värde baserat på en underliggande tillgång.

Handel med CFD är riskabelt och det rekommenderas starkt att samla på sig kunskap innan du börjar handla. I fall du inte har tidigare erfarenhet, kan CFD-handel möjligtvis inte vara lämpligt för dig. Innan du börjar handla med oss rekommenderas det att du gör ett lämplighetstest.

Hur fungerar det?
En derivatprodukt som CFD tillåter handlare att spekulera på prisändringar utan att faktiskt äga någon av de underliggande tillgångarna. De kan användas för att handla med en flera finansiella marknader, såsom aktier, forex, råvaror, index eller obligationer. CFD-handel sker via avtal, vilket innebär att du ingår ett visst antal avtal som alla är värda ett basbelopp av den underliggande tillgången. Med Fortissio kan du handla med CFD:s på ett enormt antal olika markander, såsom akteir, index, råvaror, utländs valuta och många fler. Att till exempel utföra CFD-handel med aktier är på många sätt som vanlig handel, men med ytterligare fördelar och risker som är typiska för aktiehandeln.

Vänligen försäkra dig om att du har läst beskrivningen av varje produkt (valutor, index, etc.) såväl som de givna exemplen för att bättre förstå riskerna som finns med CFD-handel. Risken kan härstamma från ändringar i tillgångens pris eller hur mycket hävstångseffekt som tillämpbar i den öppna positionen

Fem överväganden i CFD-handel
Dessa är vissa av de viktigaste reglerna att överväga vid CFD-handel som är relaterade till riskhantering och noggrann planering. Medan det finns olika handelsmetoder som kan utvecklas för att hjälpa dig beräkna hur och varför du ska utföra en handel är dessa följande överväganden fundamentala.

1) CFD-handel kan vara riskabelt – Investera endast belopp som du har råd att förlora.
2) Var uppmärksam på att hantera din existerande handel — leta inte endast efter nya handelsmöjligheter.
3) Försök att samla in så mycket kunskap som möjligt innan du börjar. Utan kunskap kan CFD-handel vara riskabelt. Vänligen notera att kunskap inte är en garanti för att lyckas.
4) Var uppmärksam om risken som du är utsatt för — både i individuella positioner och din portfölj som helhet.
5) Att förstå hur man använder plattformen är mycket viktigt innan du börjar din handelskarriär.

Såhär handlar du med CFD
Vid handel med aktier har investeraren ett faktiskt ägande i bolaget. Om priset på aktierna ökar, är investerarens vinst skillnaden mellan köpeskillingen och försäljningspriset. Om aktiekursen sjunker, beräknas förlusten som skillnaden mellan köp och försäljningspris. Detta gäller alla andelar investeraren äger.
När investeraren handlar med guld kommer hans möjliga vinst vara skillnaden mellan köpes- och försäljningspriset för varje gram guld han köpt. Om priserna faller är investerarens förlust återigen skillnaden mellan köp och försäljningspris för varje gram guld som han äger.
Det är viktigt att notera att när man handlar CFDer, äger man inte den faktiska andelen eller guldgrammet, utan endast kontraktet för det finansiella instrumentets prisvärde.
För mer information om handelsvillkor och finansiella instrument som erbjuds av Fortissio, följ länken : Produktblad Och Kostnader

Exempel på handel med CFD
Låt oss anta att investeraren gissar att guldpriset ökar så att han köper 10 gram guld med ett aktuellt pris på $ 1200 per gram. Han skulle med andra ord behöva betala $ 1200 per gram för 10 gram guld:
10g x 1200 = $ 12000

Låt oss säga att GULD-priset når 1 250 USD. då kan investeraren sälja och samla in vinsten:
10g x 1250 = $ 12500 därmed är vinsten 12500 – 12000 = $ 500

Men låt oss säga att priserna sjunker med $ 50 och går till $ 1,150 per gram och investeraren säljer 10 gram. Då kommer hans förlust att bli $ 500:
10g x 1150 = 11500 och därmed är förlusten 11500 – 12000 = – $ 500.

CFD med utgångsdatum
Eftersom CFDer handlas baserat på prisvärdet av andra finansiella instrument och dessa instrument har ett utgångsdatum, kommer CFDerna att ha samma utgångsdatum.

Du hittar alla CFDer och deras utgångsdatum här.

Se exempel nedan:
CL (Råolja) handlas som ett framtida kontrakt NYMEX, med ett utgångsdatum som innebär att kontraktet kommer att stängas vid slutet av det angivna datumet. I detta fall kommer CFD också att ha samma utgångsdatum och investerare kommer inte att kunna handla det efter detta datum. Eftersom alla öppna positioner stängs automatiskt måste investeraren ingå ett nytt CFD-kontrakt med ett nytt utgångsdatum, om han vill behålla CFD-kontraktet.

Vad är marginal?
Som ovanstående exempel visar – om investeraren äger ett kontrakt som ”binder” honom att betala för skillnader i priset vid en förlust och den andra parten åtar sig att betala honom vid vinst, är det inte nödvändigt för investeraren att egentligen äga guldet. På grund av det uppstår inget faktiskt köp av guld, utan bara av ett kontrakt, vilket innebär att investeraren måste tillhandahålla marginalen för att säkra de potentiella förluster som han kan drabbas av.

Exempel:
Investeraren köper 5 gram guld via CFD: er till ett pris av 1 200 dollar per ounce, vilket motsvarar ett totalt handelsvärde / exponering på 6 000 dollar (= 5 ounce x 1 200 USD). Minimum marginal för handel med Gold hos Fortissio är 5%. Därför borde investeraren ha minst 300 dollar (6 000 $ x 5% = 300 $) tillgänglig marginal på sitt handelskonto för att säkra eventuella förluster för den specifika handeln. Att använda en liten summa pengar för att få en större exponering kallas ”Hävstång”. Investeraren använder hävstång på sina 300 $, för att få en högre handel till ett värde av 6000 $. Investeraren är ansvarig för det beloppet med hävstång i alla avseenden, oavsett om det är vinst, förlust, övernattningsavgifter etc.

Vad är hävstång?
En investerare som gör en insättning på sitt konto och vill köpa 10 ounces guld via CFD till marknadspris, får möjligheten att handla guld med en hävstång på 1:20. Investeraren öppnar handelsruta som finns tillgänglig på handelsplattformen och skapar de begärda kontraktsuppgifterna för 10 uns Gold. Handelsplattformen beräknar minsta marginalen för att öppna handelspositionen; dvs handelsvärde = 10 ounces x köp pris 1200 $ = 12 000 $ (Total exponering).
Marginalen med 1:20 hävstångseffekt (5%) = total exponering 12,000 $ / 20 = 600 $. Detta innebär att investeraren har 1000 $, därför har hen mer än det lägsta som krävs och kan öppna en position.

Exempel:
Investeraren köper 5 gram guld via CFD: er till ett pris av 1 200 dollar per ounce, vilket motsvarar ett totalt handelsvärde / exponering på 6 000 dollar (= 5 ounce x 1 200 USD). Minimum marginal för handel med Gold hos Fortissio är 5%. Därför borde investeraren ha minst 300 dollar (6 000 $ x 5% = 300 $) tillgänglig marginal på sitt handelskonto för att säkra eventuella förluster för den specifika handeln. Att använda en liten summa pengar för att få en större exponering kallas ”Hävstång”. Investeraren använder hävstång på sina 300 $, för att få en högre handel till ett värde av 6000 $. Investeraren är ansvarig för det beloppet med hävstång i alla avseenden, oavsett om det är vinst, förlust, övernattningsavgifter etc.

Vad är likvidation?
På en mycket instabil och snabbflyttande marknad är det möjligt för en investerare att förlora hela sitt kapital, vilket i online-handel kallas likvidation.

Till exempel:
En investerare köper 100 uns guld via CFD och priset per uns är 1200 $, vilket motsvarar en exponering på 120.000 $. Om guldpriset sjunker med 0,85% inom en period på 30 minuter, kommer denna snabba förändring att äventyra investerarens eget kapital och hen kommer att uppgå till en förlust på 1 020 USD (120 000 x 0,85%). Investeraren kommer att förlora all sitt kapital på en gång och utan att kunna agera på förlusten.

När klienten riskerar likvidation kommer hen att få en relevant pop-upp varning på sin handelsplattform. Men när investeraren inte är inloggad på sin plattform måste hen vara medveten om att det finns risk för likvidation.

Vad är Syntetiska Derivat Split/Omvänd Split prisjustering
En prisjustering på syntetiska derivat sker när värdet på det syntetiska derivatet nådde en fördefinierad nivå av dess ursprungliga värde för att korrigera sitt pris. För exempelvis ett instrument med ”Syntetiskt derivatvärde vid start” 1000:

  • Om värdet på symboler med hävstång når värdet 100, genomförs en omvänd split-händelse och under följande helg återställs priset till 1 000.
  • Om värdet för symboler med hävstång når värdet 10 000, implementeras en split-händelse och under följande helg återställs priset till 1 000.
  • För att undvika en skillnad i din positions värde på grund av omvänd split eller split av Syntetiskt Derivat kan ett annat öppningspris implementeras av systemet för att återspegla marknadsfluktuationen mellan det gamla och nya priset. I ett sådant fall ditt konto eget kapital kommer inte att påverkas. Observera att alla befintliga Stoppa förlust eller Ta vinst, inte kommer att överföras till de nya relaterade positionerna.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK