CFD:er på Råvaror

Vid Fortissio kommer du ha oändlig tillgång till en rad råvaror, inklusive silver, koppar, bomull, platina och mycket mer.

Råvaruhandel vid Fortissio
När vi hänvisar till råvaror menar vi värdefulla metaller, naturliga energikällor och agrikulturella varor. Guld och olja såväl som silver, koppar och platina är de mest handlade varorna medan de mest populära energiresurserna är olja och naturgas. Kaffe, socker och bomull är de oftast handlade agrikulturella varorna. Med Fortissio kommer du åtnjuta tillgång till ett rad olika råvaror som kan handlas direkt på plattformen.

Varför handla med råvaror
Råvaror är en viktig del av varje investeringsportfölj eftersom de ger ett alternativ till valutahandel. När marknaden är orolig väljer den till exempel ofta att investera i guld. Att handla med guld innebär emellertid inte att risken minimieras och avsevärda förluster kan fortfarande inträffa.

TYPINSTRUMENT
CFDALUMINIUM
CFDPalladium
CFDCOFFEE*
CFDCorn*
CFDWheat*
CFDCotton*
CFDSugar*
CFDSoy bean*
CFDBrent Oil*
CFDCOPPER*
CFDPLATINUM*
CFDUSDNDX*
CFDCrude Oil*

*Futures Contract Assets

Se hela listan

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK