3DS2 och Fast Bank Transfer

Vad står bakom förkortningen 3DS2?

3DS2 är ett nästa generations multifaktorprotokoll för autentisering för digital identitetsbekräftelse under kassan. Den är alltid på, är optimerad på alla enheter och ger automatiserat bedrägeriskydd. 3DS2 ger användaren större val för autentisering av transaktioner.

3DS2 står för 3D Secure 2 och är en ny standard som nyligen marknadsförts som en lösning SCA under PSD2. Från och med 2020 krävs detta multifaktorprotokoll av bankmyndigheterna och omfattar alla transaktioner online över 30 euro.

Hur fungerar 3DS2?

Multifaktorautentiseringsprotokollet kräver att användaren tillhandahåller något som de vet (som stift eller lösenord), något som de har (som kreditkort eller mobil enhet) eller något som är en integrerad del av deras fysiska identitet (som röstmönster eller fingeravtryck). Målet är att användaren ska bekräfta att de är den autentiska kontoinnehavaren när en transaktion behandlas. Om du vill aktivera 3DS2 eller få mer information om autentiseringsprotokollet, vänligen kontakta din bank.

Vad är snabb banköverföring?

Fast Bank Transfer har utvecklats av Worldpay – ett ledande företag inom betalningsbehandlingsteknik. Arbetsområdet är pålitlig och säker teknik. SEPA-överföringen via Snabb banköverföring rekommenderas av VieFinance. Med Snabb banköverföring kan en användare sätta in pengar på sitt handelskonto från sitt personliga bankkonto.

Hur fungerar snabb banköverföring?

Vilka är stegen som behövs för att en användare ska kunna göra en snabb banköverföring? De måste se till att de är inloggade på handelskontot via en webbläsare (och inte mobilappen). Då måste de välja alternativet Lokala betalningslösningar och ange det belopp och den valuta de vill sätta in. Då kommer användaren att vara på en sida där han eller hon kommer att kunna välja alternativet Snabb banköverföring och bekräfta den redan valda valutan. Användaren kommer att presenteras med kontouppgifter som behövs för att göra överföringen. De måste notera betalningsreferensnumret som har skrivits i rött. Detta nummer måste anges korrekt när telefonbanker eller indata korrekt i

Referensfält (betalningsreferens/uppgifter om betalning/orsak till överföring) vid internetbank.

När betalningen tas emot kommer pengarna att finnas tillgängliga på handelskontot. Observera att upp till tre dagar kan behövas för att en betalning ska kunna tas emot. Om denna period har passerat och medlen inte är tillgängliga på handelskontot måste användaren skicka bevis på transaktion som innehåller:

  • Datumet;
  • Pengarnas belopp och valuta;
  • Användarens namn;
  • Namnet på mottagaren;
  • Referensnumret för betalning.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK