Få ut det mesta med din handel genom Fortissios Professionella Konto

Fortissio erbjuder varje klient er med två val: Professionell och Icke-professionell.

Fortissios Professionella Konto är slräddarsytt för investerares om önskar handla med högre hävstång och med 0% margin close-out. Det passar bäst för de med erfarenhet, förståelse och kapacitet att avgöra sina egna investeringsbeslut och som förstår riskerna involverade.

Varje klient med Professionellt Konto accpterar även avskrivnign av försäkring under de Bolagsbestämmelserna, inkluderat avskrivning av ersättning enligt Ersättningsfonden för Investerare och rättigheterna att inte adressera klagomål till Finansombudsmannen.

Icke -professionella konton kan begära hantering som Professionell om kriterierna uppfylls. Vänligen se Fortissios Klientkategoriserings-policy för mer detaljerad information.

Du kan begära ett Professionellt Konto via plaftformen eller igneom att fylla i Ansökan. Ett Professionellt Konto finns på vår webbsida.

Följande tabell anger mer information av val för Professionell och Icke-professionell.

HANDELSVERTYG
PROFESSIONELL KLIENT
ICKE-PROFESSIONELL KLIENT
Valutor max hävstång
1:2001:30
Råvaror max hävstång
1:2001:20
Index max hävstång
1:1001:20
Aktier max hävstång
1:101:5
Kryptovalutor max hävstång
1:21:2
ETFs max Hävstång1:101:5
Syntetiska Derivats maximala hävstång1:101:5
Segregerade klientpengar
Negativ balansförsäkring
Bästa utförande av order
Klar och omfattande information
Investeringsersättning
X

För ett Professionellt Konto måste du uppnå en av två följande kraven:

  1. Du har genomfört transaktioner i betydande storlek på den relevanta marknaden, med en genomsnittlig frekvens på 10 per kvartal under de föregående 4 kvartalen..
  2. Storleken på din portfölj av finansiella instrument, definieras som kontantdepositioner och innehar finansiella instrument, överstiger ett värde av 500 000 EUR.
  3. Du arbetart, eller har arbetat inom den finansiella sektorn under minst ett år under en professionell befattning som kräver kunskap om transaktionerna eller tjänsterna i fråga.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK
Handel är riskabelt. Du kan förlora ditt kapital. Läs mer

CFD:er är komplexa instrument med hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 86 % av alla investerarkonton förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.